DỊCH VỤ 4G

Gói DP200 Mobifone

 • Giá Cước: 200.000đ
 • Ưu đãi: 4GB + Gọi – SMS
goi dp300 mobifone

Gói DP300 Mobifone

 • Giá Cước: 300.000đ.
 • Ưu đãi: 6GB + Gọi – SMS.
goi cuoc dp100 mobifone

Gói DP100 Mobifone

 • Giá Cước: 100.000đ
 • Ưu Đãi: 2GB và Gọi – SMS
DỊCH VỤ 3G
goi miu mobifone

Gói MIU Mobifone

 • Giá Cước: 70.000đ.
 • Ưu Đãi: 600MB.
goi m90 mobifone

Gói M90 Mobifone

 • Giá Cước: 90.000đ.
 • Ưu Đãi: 2,1GB data.
goi cuoc m70 mobifone

Gói M70 Mobifone

 • Giá Cước: 70.000đ.
 • Ưu Đãi: 1,6GB data.
GÓI THOẠI - SMS
goi k2 mobifone

Gói K2 Mobifone

 • Giá Cước: 2.000đ.
 • Ưu Dãi: 25 phút gọi.
gói gd10 mobi

Gói GD10 Mobifone

 • Giá Cước: 10.000đ.
 • Ưu Đãi: 100 phút-100 SMS.
goi k5 mobifone

Gói K5 Mobifone

 • Giá Cước: 5.000đ.
 • Ưu Đãi: 50 phút + 500MB.